Τηλεφωνικές Υπηρεσίες


9011 404 404

9011 404 405


 

ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ - €1,82/1’ (ΜΕ Φ.Π.Α + ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΘ. ΤΗΛ/ΝΙΑΣ)  

AΠΟ ΚΙΝΗΤΟ - €1,99/1’ (ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 12%, 15%, 18% Ή 20% ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ 2142148020 - MDT Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 ΑΘΗΝΑ 11524